Termeni si conditii

CONDIŢII GENERALE DE TRANSPORT PENTRU CIRCULAŢIA ÎN TRAFIC
INTERNAŢIONAL DE LINIE, CU AUTOVEHICULE DESFĂŞURAT DE
SC OLIMPIA TRAVEL SRL

1. Călătorul trebuie să respecte Condiţiile Generale de Transport, parte integrată a  contractului de transport, condiţii afişate la sediul agenţiilor vânzătoare şi care pot fi obţinute gratuit la cerere, la eliberarea biletului de călătorie.

2. Rezervarea locului sau obţinerea biletului de călătorie confirmă însuşirea şi recunoaşterea

de către titular a Condiţiilor Generale de Transport.

3 .Călătorul trebuie să-şi comande din timp locul, prin rezervarea acesuia plătind o taxa. Călătorul trebuie să indice un număr de telefon sau o adresă la care poate fi contactat.

4. Călătorul are obligaţia să se prezinte la locul plecării cu 30 de minute înaintea orei prevăzute în mersul orar.

5. Călătorul este acceptat la transport numai dacă este în posesia unui bilet de călătorie corespunzător pentru care a achitat costul acestuia.

6. Biletul de călătorie este nominal, nu este transmisibil şi trebuie să fie prezentat personalului de servicu al societăţii sau organelor de control.

7. Biletul deteriorat, fară copertă, fară exemplarul care atestă dreptul de a efectua călătoria, cu date incomplete, eronate, modificat sau cu data expirată nu este valabil, iar titularul va fi exclus de la transport.Preţul biletului este cel stabilit de tariful în vigoare, de la data eliberării şi poate fi achitat, după caz, în moneda ţării de destinaţie sau în lei, la cursul comunicat de transportator din ziua efectuării plăţii.

8. În preţul biletului este inclus bagajul de mană şi o valiză de 40 de kg a cărei mărime să nu fie mai mare de1,60cm (înălţime+lungime+lăţime). Bagajele suplirnentare şi cele  voluminoase se acceptă la transport numai în limita spaţiului disponibil, în funcţie de ţara de destinaţie, care se înscrie în biletul de călătorie.

9. Sunt interzise la transport alimentele perisabile, tutunul, alcoolul, medicamentele neînsoţite de reţetă medicală şi bon de la farmacie, animalele, obiectele care pot produce vătămarea pasagerilor, material inflamabile, explozivi, materiale radioactive, otrăvitoare, rău mirositoare, arme de foc şi obiecte ascuţite, stupefiante, droguri şi altele care sunt inerzise de autorităţile vamale ale ţării de destinaţie sau tranzitate. În cazul în care bagajele unuia sau mai multor călători conţin lucruri pentru vămuirea cărora este necesară reţinerea autocarului mai mult de o oră, bagajele vor fi coborâte din autocar împreună cu deţinătorii acestora, autocarul şi restul călătorilor continuându-şi traseul conform graficului de călătorie.

10. Pentru bagajul care conţine bunuri personale sau obiecte a căror valoare depăşeşte 200 Euro, călătorul este obligat ca la îmbarcare să le declare, sub forma unei declaraţii scrise care se predă conducătorului auto.

11. Deteriorarea sau dispariţia unui bagaj se consemnă imediat după coborârea din autocar în biletul de călătorie, de către conducătorul auto. Sesizarea se va face la sediul societăţii de transport şi va fi însoţită de biletul de călătorie şi tichetul de bagaj. Societatea de transport nu răspunde pentru eventualele dispariţii, deteriorări, înlocuiri ale bagajelor sau de lucruri uitate în autocar. în cazul daunelor privind bagajele care se transportă în cala autocarului societatea acordă despăgubiri în limita sumei de 100 Euro/bagaj, numai dacă prezintă tichetul bagajului şi biletul de călătorie cu confirmarea conducătorului auto. În lipsa acestor documente nu se acordă despăgubiri.

12. În autocar, în punctele de trecere a frontierei şi în staţiile de oprire trebuie să respecte indicaţiile personalului societăţii şi trebuie să aibă un comportament care să nu-i afecteze pe ceilalţi călători şi desfăşurarea în condiţii normale a transportului. Toate daunele produse de călători autovehicului vor fi penalizate.

13. Călătorul este obligat să se conformeze legilor ţărilor prin care călătoreste cu privire la documentele de intrare şi de iesire, normelor vamale, fiscale sau administrative, privitor la persoane şi bagaje. Transportatorul nu-şi asumă responsabilitatea consecinţelor în cazul în care călătorul nu se conforrnează acestor prevederi.

14. Transportatorul are dreptul de a refuza preluarea la transport a călătorului sau să îi întrerupă călătoria, fără să îi returneze preţul biletului, în cazul în care constată că acesta este în stare de ebrietate sau într-o stare care să inducă prezenta unei boli contagioase, are un comportament necorespunzator faţă de ceilalţi călători, reprezentanţii societatii, ai autorităţiilor sau încalcă flagrant condiţiile contractului de transport.

15 .În cazul intreruperii transportului din vina calatorului, biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar pretul nu se returneaza.

16. Transportatorul îşi declină orice răspundere pentru întreruperea cursei sau întârzieri datorate condiţiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de aşteptare în punctele de trecere a frontierei.

17. Călătorul poate renunţa la călătorie parţial sau total. Renunţarea la călătorie trebuie însoţită_de_o cerere de retumare care se depuue la agenţia vânzătoare şi la care trebuie să se anexeze biletul de călătoria pentru care se renunţă la transport.

18.Pentru cererile justificate, contravaloarea biletului se va returna titularului biletului decătre emitent, mai puţin:

a) dacă renunţarea la călătorie este anunţată cu cel puţin 30 zile înainte de data plecării, se va reţine 20% din contravaloarea biletului de călătorie.

b) dacă renunţarea la călătorie este anunţată cu cel puţin 3 zile înainte de data plecării, se va reţine 50% din contravaloarea biletului de călătorie dacă renunţarea la călătorie este anunţată după efectuarea cursei nu se mai restituie contravaloarea biletului.

19. Fumatul în autocar este interzis.

20. În cazul în care se defectează autocarul , firma transportatoare este obligată să înlocuiască autocarul în termen de 48 de ore.

21. Eventualele reclamaţii ale călătorului privind desfăşurarea transportului, sub toate aspectele, se depun direct sau se transmit prin scrisoare recomandată la sediul societăţii de transport în termen de 5 zile (data poşetei) de la data executării călătoriei. Reclamaţiile transmise după acest termen nu se iau în consideraţie. Transportatorul va răspunde în termen de trei zile lucrătoare de la primirea reclamaţiei.

22. În caz de litigiu nu se poate invoca necunoaşterea clauzelor contractului de transport (bilet de călătorie, condiţii generale de transport).

23. Agenţia vânzătoare este obligată să afişeze într-un loc vizibil Condiţiile Generale de Transport şi la cerere să dea detalii călătorilor sau să le elibereze o copie.

Conducerea,
SC OLIMPIA TRAVEL SRL
ADM. HUZĂU OLIMPIA