Politica de securitate

Politica de Securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Olimpia Travel S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 1. PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta, in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza date cu caracter personal in numele Olimpia Travel S.R.L., au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
 • Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative, este realizata cu acordul persoanei vizate;
 • Informarea: Persoana este informata de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
 • Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.
 • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
 • Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall precum si de solutii antivirus actualizat permanent.
 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
 • dreptul de a obtine de la Olimpia Travel S.R.L., la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Olimpia Travel S.R.L;
 • dreptul de a obtine de la Olimpia Travel S.R.L., la cerere si in mod gratuit rectificarea sau actualizarea in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • dreptul de a obtine de la Olimpia Travel S.R.L., la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
 • dreptul de a obtine de la Olimpia Travel S.R.L., la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform pct. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
 • dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Olimpia Travel S.R.L. certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Olimpia Travel S.R.L. utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicaţiilor electronice, Olimpia Travel S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Orice persoana are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de catre Olimpia Travel persoanei in cauza.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai Olimpia Travel, in conditii de siguranta si cu acordul persoanei vizate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere la contact@olimpiatravel.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

_______________________________________________________________
Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

 

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa:

Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 252.58.88 Fax: (021) 252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro